Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2015