Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015