Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 05 Μαρτίου 2014