Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Κυριακή, 28 Απριλίου 2013