Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013