Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013