Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013