Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 03 Σεπτεμβρίου 2012