Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012