Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012