Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012