Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012