Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012