Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012