Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012