Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012