Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012