Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012