Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012