Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012