Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011