Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022