Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Σάββατο, 08 Ιανουαρίου 2022