Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020