Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017