Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016