Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014