Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014