Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014