Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013