Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2013