Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012