Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Κυριακή, 22 Αυγούστου 2021