Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021