Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 02 Ιουνίου 2021