Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021