Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019