Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019