Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019