Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 06 Σεπτεμβρίου 2017