Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016