Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016