Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016