Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016