Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015