Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015