Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015