Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 08 Ιανουαρίου 2014