Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014