Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014